Προσωρινή αναστολή επιβαρύνσεων και τόκων ΦΠΑ στην Κύπρο

Προσωρινή αναστολή επιβαρύνσεων και τόκων ΦΠΑ στην Κύπρο

Σε συνέχεια των ενημερωτικών μας δελτίων τ.7 τ.1 και τ.7 τ.2 η Κύπρος τελικά αποφάσισε την αναστολή επιβαρύνσεων και τόκων στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αλλά όχι την μείωση των συντελεστών του.

Τα μέτρα στο ΦΠΑ που υιοθέτησε η Κύπρος στην προσπάθεια της να αμβλύνει τις καταστροφικές συνέπειες του κορωνοϊού στην τοπική οικονομία, εγκρίθηκαν από την Βουλή στις 27 Μαρτίου 2020.

Τα Μέτρα

Οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας αφορούν στα άρθρα που αναφέρονται στην επιβολή επιβαρύνσεων και τόκων στις υποχρεώσεις ΦΠΑ, καθώς και στα άρθρα που σχετίζονται με φορολογικά αδικήματα για θέματα ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, αναστέλλονται προσωρινά οι ποινές (συμπεριλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων) που αφορούν την καταβολή οφειλόμενου ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν στις:

(i) 29 Φεβρουαρίου 2020 (καταβλητέου στις 10 Απριλίου 2020)

(ii) 31 Μαρτίου 2020 (καταβλητέου στις 11 Μαΐου 2020

(iii) 30 Απριλίου 2020 (καταβλητέου στις 10 Ιουνίου 2020)

Με την προϋπόθεση ότι:

(i) Η δήλωση ΦΠΑ θα υποβληθεί εμπρόθεσμα, και

(ii) Τα οφειλόμενα ποσά θα καταβληθούν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020.

Έχει καταστεί σαφές ότι η μη έγκαιρη υποβολή των πιο πάνω δηλώσεων θα συνεπάγεται την επιβολή της σχετικής επιβάρυνσης για καθυστερημένη υποβολή, και θα εξακολουθεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Η εφαρμογή των πιο πάνω τροποποιήσεων δεν ισχύει για τις πιο κάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

 • Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας,
 • Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση),
 • Παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων,
 • Περίπτερα και μίνι-μάρκετ,
 • Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός,
 • Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών – φρουταρίες,
 • Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών,
 • Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια,
 • Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής,
 • Λιανική πώληση καυσίμων,
 • Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των βιντεοπαιχνιδιών,
 • Λιανικό εμπόριο βιβλίων,
 • Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης,
 • Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών,
 • Φαρμακεία,
 • Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ)
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
 • Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
 • Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ

Άποψη

Αυτό αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα για τις επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από τα μέτρα που ψηφιστήκαν, τα οποία θα συμβάλλουν στην μείωση της πίεσης στις ταμειακές ροές τους. Έχει αφαιρεθεί το αρχικό όριο που ανακοινώθηκε για ισχύ των μέτρων μόνο σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο του €1 εκατ. ή σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25%. Επίσης, η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ που είχαν αρχικά ανακοινωθεί έχει εγκαταλειφθεί προς το παρόν.

Όσο αφορά στα μέτρα που ψηφιστήκαν, υπάρχουν κάποια εγγενή προβλήματα τα οποία σχολιάζουμε πιο κάτω:

 1. Δόθηκε παράταση στην πληρωμή του ΦΠΑ, αλλά όχι και στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι τα λογιστικά τμήματα δεν έχουν επαρκή στελέχωση και υπολειτουργούν. Η ακρίβεια και η πληρότητα των βιβλίων και των αρχείων θα σημαίνει ότι οι δηλώσεις ΦΠΑ που θα υποβληθούν ενδέχεται να είναι ελλιπείς ή ανακριβείς. Όμως, για να μπορεί να γίνει διόρθωση, η νομοθεσία ΦΠΑ επεξηγεί τη διαδικασία. Όταν το καθαρό ποσό των διορθώσεων (φόρος εκροών μείον φόρο εισροών) υπερβαίνει το ποσό των €1.7 χιλ., το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο οφείλει να υποβάλλει γραπτό αίτημα διόρθωσης προς το Τμήμα Φορολογίας, και να αναμείνει έγγραφη απάντηση. Σε περίπτωση όμως που η απάντηση του Τμήματος Φορολογίας έρχεται μετά τις 10 Νοεμβρίου, δεν είναι σαφές ότι θα αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων και τόκων. Μια πιθανή λύση είναι η καταβολή του ΦΠΑ πριν από τις 10 Νοεμβρίου, ανεξάρτητα από την διαδικασία διενέργειας διορθώσεων.
 2. Ο τρόπος σύνταξης της νομοθεσίας φαίνεται να μην περιλαμβάνει, με αναφορά στο άρθρο 20 του νόμου περί ΦΠΑ της Κύπρου και όχι και στο άρθρο 20Α, τους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι προμηθεύουν αγαθά που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπως προϊόντα καπνού, καύσιμα, αλκοόλ και νέα μηχανοκίνητα οχήματα. Αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί.

Η Chelco VAT Ltd θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα σας κρατά ενήμερους.